Từ vựng học thuật dùng thay cho “Very”

Để nâng cấp từ vựng, chúng ta phải loại bỏ “Very” trong khi nói và viết, đặc biệt là gtrong ngữ cảnh học thuật

Tham gia bình luận:

Chat Messenger Chat Zalo
Khoá học liên quan
Tin tức Sự kiện

Đăng ký tư vấn