Danh sách học viên xuất sắc

Cùng hàng nghìn học sinh đạt IELTS từ 6.5 trở lên tại Epro. Hơn 90% học viên tại Học viện Anh ngữ Epro đã thi IELTS và đạt được mục tiêu mong muốn. Xem toàn bộ danh sách tại đây

  • Họ và tên: Nguyễn Thắng
  • Học tập và làm việc tại Paris – CH Pháp
  • Điểm IELTS đạt được: 8.0
  • Họ và tên: Vân Nhi
  • Học tập và làm việc tại Vương Quốc Anh
  • Điểm IELTS đạt được: 8.0
  • Họ và tên: Trần Anh
  • Trường: Sinh viên trường Đại học Sydney
  • Điểm IELTS đạt được: 7.5
CHỨNG CHỈ IETLS

Nguyễn Hạnh Nguyên – IELTS: 7.5

Trần Nam Long – IELTS: 7.5

Đinh Thị Mai Anh – IELTS: 8.0

Nguyễn Hoàng Anh – IELTS: 7.5

Hoàng Vũ Bảo Ngân – IELTS: 7.5

 

 

 

 

 

 

 

Lê Minh Hiếu – IELTS: 7.5