Ms. Đinh Thị Mai Anh

Giảng viên khoa SP ngoại ngữ – ĐH Vinh
Thạc sĩ xuất sắc, ĐH Quốc Gia Hà Nội
Giảng dạy các học phần của sinh viên chuyên tiếng Anh bậc đại học
10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh

Tham gia bình luận:

Chat Messenger Chat Zalo
Khoá học liên quan
Tin tức Sự kiện

Đăng ký tư vấn