Writing Task 2: Protect Wild Animals in the 21st century

?️Làm thế nào để bạn nâng cao khả năng viết??️

Câu trả lời thì nhiều, nhưng chung quy lại bạn nên dùng “collocations” và các từ mang tính “học thuật”, academic. Ví dụ sau đây là bài mà Simon, cựu giám khảo Ielts đã viết. Đọc thì đơn giản, há? Viết được mới là cả một vấn đề đó

Tham gia bình luận:

Chat Messenger Chat Zalo
Khoá học liên quan
Tin tức Sự kiện

Đăng ký tư vấn