IELTS Speaking Part 2: Describe an Outdoor Activity

Trong IELTS Speaking Part 2, một trong những chủ đề thông thường đó là ” Describe an outdoor activity” Bạn xem một số gợi ý sau nhé.

Tham gia bình luận:

Chat Messenger Chat Zalo
Khoá học liên quan
Tin tức Sự kiện

Đăng ký tư vấn