IELTS Speaking Part 2: A Tourist Destination

?Speaking Part 2?

Một bài speaking tốt cần đáp ứng các tiêu chí sau:

⭕ Fluency and Coherence

⭕ Lexical Resource

⭕ Grammar

⭕ Pronunciation

Mời các bạn nghe bài speaking part 2 do giảng viên Epro  biên soạn

https://soundcloud.com/…/speaking-part-2-a-tourist…

Tags:IELTS Speaking Part 2: A Tourist Destination

Luyện thi Ielts, luyện thi Ielts Speaking, khóa học Ielts,

 

Tham gia bình luận:

Chat Messenger Chat Zalo
Khoá học liên quan
Tin tức Sự kiện

Đăng ký tư vấn