Chuyên mục từ vựng học thuật dành cho sỹ tử IELTS

Bao nhiêu từ vựng là đủ?

?Nghiên cứu chỉ ra rằng không có ngữ pháp thì ít giao tiếp được, nhưng không có từ vựng thì không thể giao tiếp được gì (Nation, 2017). Rõ ràng là từ vựng là điều cần thiết cho bất kỳ người học ngôn ngữ nào. Vậy thì, chính xác lượng từ vựng cần thiết là bao nhiêu thì đủ cho một người học Tiếng Anh học thuật?
?Ước tính tối thiểu để đọc và nghe hiểu thoải mái là khi bạn có thể nhận dạng được 95% các từ, bạn sẽ cần khoảng 3.000 họ từ (word family). Tuy nhiên, mức 95% sẽ gây ra một số căng thẳng cho người đọc/người nghe. Bạn có thể sẽ cần hỗ trợ để hiểu văn bản học thuật.
?Hầu hết các nhà nghiên cứu đều đưa ra con số về khả năng đọc và nghe không có trợ giúp ở mức nhận dạng từ đạt tới 98%. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng yêu cầu 6.000 họ từ để nghe và 8.000 để đọc thoải mái mọi văn bản học thuật.
⭕Tuy nhiên, điều này đề cập đến các họ từ chứ không phải các từ riêng lẻ. Trên thực tế, việc làm quen với 6.000 họ từ đòi hỏi kiến thức hơn 28.000 từ, trong khi 8.000 họ từ đòi hỏi kiến thức hơn 34.000 từ.

Những từ vựng nào nên học?

Khi lựa chọn từ vựng cho học thuật, điều quan trọng là phải tập trung vào ba loại từ vựng, phù hợp với mục đích học thuật Theo quan điểm của những gì đã đề cập ở trên, điều quan trọng là phải không chỉ học các từ mới mà còn cả họ từ mở rộng của chúng.
Dưới đây là danh sách các loại từ cần học:
  • The Academic Collocation List (ACL)
  • The Academic Word List (AWL)
  • Subject-specific vocabulary
Một trong ba danh sách trên, từ vựng học thuật, được Giáo Sư Averil Coxhead nghiên cứu và thử nghiệm. bạn có thể cập nhật list 1, có dịch tiếng việt và phân loại tiêu chí dựa vào CEFR (band) (do mình làm) ở đây:
By: Phuong Cao EPP Vietnam, Human of VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON

Tham gia bình luận:

Chat Messenger Chat Zalo
Khoá học liên quan
Tin tức Sự kiện

Đăng ký tư vấn