ửi lời cảm ơn sâu sắc tới Epro Trần Anh đã vô cùng xúc động. Với số điểm 7.5 Ielts, cơ hội du học của cậu bạn được rộng mở và hiện nay đã là sinh viên của trường đại học Sydney.